Remigiusz Kuźmiński
- absolwent Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
w klasie wokalistyki i dyrygentury
- dyplomowany wokalista i dyrygent
z tytułem magistra sztuki
                                                                                                                                                                             
Szanowni Państwo!

We wszelkich
sprawach artystycznych
można kontaktować się
za pomocą niniejszego
formularza!

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt

Remigiusz Kuźmiński | Oficjalna Strona Artysty
www.remigiuszkuzminski.pl