Remigiusz Kuźmiński
- absolwent Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
w klasie wokalistyki jazzowej i dyrygentury jazzowej
- dyplomowany wokalista i dyrygent
z tytułem magistra sztuki

                                                                                                                                                                             
K O N T A K T 
Sanowni Państwo!

We wszelkich
sprawach artystycznych
można kontaktować się
za pomocą niniejszego
formularza

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt

Remigiusz Kuźmiński | Oficjalna Strona Artysty
www.remigiuszkuzminski.pl